Kattungar som säljs från SE*Whitewater's är:

Minst 14 veckor
Vaccinerade 2 gånger
Avmaskade vid behov
ID-märkta
Stambokförda i SVERAK
Dolda fel försäkrade
Och har veterinärintyg, ej äldre än 7 dagar